Over ons

Get U Concerts Nijmegen – Singer-songwriterpodium sinds 2009 !

GetU Concerts bestaat sinds 2009 én noemt zich het kleinste en intiemste concertpodium van Nederland én dat is niet voor niks; juist het kleine en intieme maken de concerten bijzonder!

De organisatie van de concerten is in handen van de Stichting GetU (KvK-nr. 09189523); spreek uit als “Get You”. De stichting heeft geen winstoogmerk én is opgericht in dec. 2008 én stelt zich ten doel om minimaal 10 singer-songwriterconcerten per jaar in een kleine setting te organiseren, waarbij muzikanten vooral hun eigen songs spelen (dus niet te veel covers). De concerten zijn zoveel mogelijk akoestisch en daar waar dat niet mogelijk is semi-akoestisch. Door de beperkte omvang van de locatie (± 40 zitplaatsen in de Sint Jacobskapel) zit je als publiek als het ware “bovenop” de artiest. Hierdoor ontstaat een intieme sfeer en heeft elk optreden wat speciaals. In maart 2009 werd het 1e concert georganiseerd. Op 21 juli 2022 vond het 100ste concert plaats.

Sociaal

De Stichting GetU wil artiesten/ muzikanten fatsoenlijk belonen.  Bij een entreeprijs van € 5,- tot € 10,- hebben wij muzikanten wat betreft hun gage niets fatsoenlijks te bieden; dat is ook de reden dat wij eerlijke entreeprijzen hanteren. Alleen bij entreeprijzen vanaf € 15,-, maar in sommige gevallen ook hoger, kunnen wij artiesten een fatsoenlijke gage geven. Wanneer de bankrekening van De Stichting GetU dusdanig oploopt dat deze “afgeroomd” kan worden, dan staat in de notariële akte van de Stichting GetU dat met dit geld één of of meerdere kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gesteund zal worden. Bij de Stichting GetU werken uitsluitend vrijwilligers.

Milieu

De Stichting GetU zal haar concerten milieuvriendelijk organiseren. Dit uit zich o.a. in het voorkomen van onnodig afval. Afval is bij voorkeur herbruikbaar (b.v. glazen statiegeldflessen). Dus we maken liever geen gebruik van plastic en blik (helaas is dat niet altijd te voorkomen); deze zijn recyclebaar en dat is een goede 2e keus. Afval dat enkel gerecycled kan worden, wordt netjes gescheiden afgevoerd (o.a. glazen wijnflessen, papier en plastic (statiegeld)flessen/ plastics). Daarnaast gebruikt de Stichting GetU daar waar mogelijk biologische en sociale producten (o.a. koffie + thee met de daarvoor bestemde keurmerken).    

Financiële ondersteuning

Onderstaande organisaties maken de concerten van Get U Concerts mede mogelijk; waarvoor onze dank!

Overige ondersteuning

Tijdens de 4Daagse (The walk of the world)  is Get U Concerts onderdeel van de Vierdaagsefeesten van Nijmegen (sinds 2014)